Oktobar 10 2018 0Comment

Firma “Eko hemik” predstavila poslovanje na privrednoj manifestaciji “ZRBIZNET”

Firma “Eko hemik” iz Novog Sada pet godina uklanja opasan otpad i hemikalije iz sredine u kojoj živimo. Oni su se specijalizovali za upravljanje, odlaganje i uništavanje štetnih otpadnih materija koje firme moraju da odlažu na mesta koje predviđa zakon. Savetnici za upravljanje otpadom u ovoj firmi ističu da ukoliko se isplanira na pravi način, uklanjanje otpada ne mora da iziskuje velika finansijska sredstva. Više od 130 firmi je ukazalo poverenje, među kojima su neke od najboljih u državi.