O NAMA

EKO HEMIK

2016. godine osnovan je EKO HEMIK DOO sa primarnom idejom da se bavi pružanjem konsultantskih usluga iz domena upravljanja otpadom i hemikalijama, po sistemu “ključ u ruke”.

Benefiti ovakvog outsourcing-a, mimo toga što rasterećuje zaposlene u privrednom društvu dodatnih obaveza vođenja ovih poslova, menadžmentu pruža u svakom trenutku više od 10 stručnjaka na raspolaganje da se bave potencijalnom problematikom kao i zastupanjem pred inspekcijskim organima na veoma visokom stručnom nivou.

Sigurnost ne garantuju samo stručnjaci koje zapošljava kompanija EKO HEMIK DOO već polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti u visini od 100.000,00 eura.

Kada je prepoznata potreba klijenata za zatvaranje kruga usluga sa jednom kompanijom, razvijena je i sekundarna delatnost EKO HEMIK DOO, preuzimanje i zbrinjavanje otpada.

EKO HEMIK DOO poseduje dozvole za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada, dozvolu za skladištenje opasnog i neopasnog otpada i dozvolu za skladištenje, odnosno tretman neopasnog otpada.

Misija EKO HEMIK DOO

Eko Hemik doo kroz edukaciju privrede i pojedinaca nastoji da približi obaveze iz domena Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o hemikalijama i srodnim propisima, i pruži alatke za ispunjavanje tih obaveza.

Misija kompanije EKO HEMIK DOO se ogleda u tome da kroz stečena znanja i iskustvo doprinese pravilnom upravljanju otpadom u cilju njegovog smanjenja i pravilnog iskorišćenja.

Da kroz upošljavanje mladih i stručnih ljudi razvija nove tehnologije i rešenja u postupanju sa otpadom iskorišćavajući njegov potencijal i stvarajući novu vrednost za kompaniju.

EKO HEMIK NOVI SAD

ŠTA RADIMO

“Upravljanje, zbrinjavanje otpada i konsalting. “

NOVOSTI

“Pratite najnovija dešavanja u našoj kompaniji. “

KONTAKT

“Budimo u konaktu, za sva pitanja stojimo na raspolaganju.”

Eko Hemik doo vrši besplatan audit trenutnog stanja i usklađenosti sa zakonskim obavezama iz domena naše delatnosti