Protivpozarna zastita

Protivpožarna zaštita

Kvalitetna protivpožarna zaštita obuhvata skup mera i postupaka za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.
 protivpozarna-zastita-helicopter-565879_1920

Zaštita od požara ostvaruje se:
  1. organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;
  2. obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;
  3. preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;
  4. nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.
 
Efikasnost zaštite od požara zavisi od kvaliteta izrade i implementacije projekata, planova, pravilnika, zapisnika i tehničkih uputstava protivpožarne zaštite.
 
Dobro osmišljenom strategijom protivpožarne zaštite i odgovarajućom obukom zaposlenih, opasnost od nastajanja požara svodi se na najmanju moguću meru.

0 comments on “Protivpozarna zastitaAdd yours →

Leave a Reply