Upravljanje hemikalijama

Upravljanje hemikalijama

Republika Srbija je ovu oblast regulisala Zakonom o hemikalijama i Pravilnikom o registru hemikalija koji su usklađeni sa Uredbom EU 1907/2006 o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemikalija.
 
Zakon i Pravilnik propisuju organizovano upravljanje hemikalijama. Na ovaj način, sve hemikalije moraju da budu klasifikovane, zapakovane u odgovarajuću ambalažu i propisno obeležene. Ova dva dokumenta takođe regulišu proizvodnju, skladištenje, čuvanje, promet, uvoz i izvoz hemikalija.
 
Upravljanje hemikalijama mora da bude pod stalnim nadzorom, a svi podaci iz integrisanog registra hemikalija moraju da budu sistematski praćeni i dostupni.upravljanje-hemikalijama-lab-217043_1280
 
Proizvođač, uvoznik ili prodavac dužan je da proceni opasna svojstva hemikalije pre njenog stavljanja u promet, a nakon toga da upozna sve učesnike u prometu o najbezbednijem načinu rukovanja sa hemikalijom.
 
Savetnik za hemikalije je stručno, obučeno i sertifikovano lice koje je odgovorno za pravilno staranje i upravljanje hemikalijama.

 

0 comments on “Upravljanje hemikalijamaAdd yours →

Leave a Reply